Wytyczne dla funkcjonowania solarium w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju z GIS

Celem wdrażanych procedur jest:

Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów solariów.
Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie solarium w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się zakażenia.
Działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
Zapoznanie pracowników ze zmienioną organizacją solarium i pracy w obiekcie.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
Read more „Wytyczne dla funkcjonowania solarium w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.”

Ustawa o solariach 2018

Od 16 lutego 2018 roku obowiązuje ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Wprowadza ona:

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;
2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z urządzenia;
3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług

Ustawę można pobrać tutaj

Wzór informacji o szkodliwości opalania w solarium oraz zakazie korzystania przez osoby niepełnoletnie do pobrania tutaj