Zakładamy solarium

Przeczytaj zanim założysz solarium!!!
LOKAL I LOKALIZACJA

Dla naszych klientów wykonujemy projekty techniczne salonów.

To zagadnienie jest najczęściej na początku naszych rozważań, ponieważ to ono decyduje o wielkości studia – salonu. Nadaje się do tego prawie każde pomieszczenie mające powyżej 250 cm wysokości zalecana wysokość to 280 cm np.: lokal w salonie fryzjerskim, suteryna – przyziemie, wolnostojący lokal – pawilon, lokal w pasażu, biurowcu czy wreszcie lokal mieszkalny, który przystosować można do działalności gospodarczej. Aby ustrzec Państwa przed stratami finansowymi przygotowaliśmy kilka ważnych informacji, które musicie brać pod uwagę, jeżeli znajdziecie już jakiś lokal spełniający Wasze oczekiwania wizualne.

1. LOKAL, adaptacja, zmiana sposobu przeznaczenia lokalu.

Jeśli znaleźliście lokal, w którym nie była prowadzona działalność gospodarcza – bądź była, ale o innym profilu to musicie Państwo zaadoptować lokal na potrzeby Waszego studia.
Co jest do tego niezbędne? Musi zostać opracowana pełna dokumentacja lokalu- zmiana sposobu przeznaczenia lokalu,która musi mieć uzgodnienia i odbiór sanepidu, BHP i PPOŻ. Sprawdzić moc przyłączeniową lokalu – przyłącze elektryczne i czy występuje zasilanie trój fazowe i o jakim zabezpieczeniu. Dla studii powyżej 40 kW poboru mocy wymagane jest również projekt elektryczny. Projekt wymogów sanitarnych określa się w dokumentacji dla sanepidu. W szczególnych przypadkach potrzebny jest również projekt reklam zewnętrznych. Wskazany jest również projekt aranżacji wnętrza. Poprzez naszych projektantów, architektów możemy Państwu pomóc w adaptacji – zmianie sposobu przeznaczenia lokalu Waszego lokalu. Prosimy pomyśleć o tym jak najwcześniej, ponieważ droga administracyjna jest dosyć długa (do 3 miesięcy). Czynsz- koszt najmu lokalu – nasza rada koszt najmu lokalu nie powinien przekraczać kwoty 500 zł x ilość urządzeń opalających. Czyli 1 urządzenie – koszt najmu 500 zł, 2 urządzenia koszt do 1000 zł itd. W dużych miastach i bardzo ruchliwych miejscach koszt ten będzie na pewno wyższy. KONIECZNA JEST OCENA PROJEKTU PRZEZ SANEPID

2. PARKING

Czy do lokalu przynależą jakieś miejsca parkingowe? Jest to ważna kwestia, którą trzeba zaznaczyć w umowie najmu lokalu. Ilość miejsc parkingowych w centrach miast jest ograniczona, a koszty najmu wysokie. Trzeba pamiętać, że bliski parking to duże udogodnienie dla Waszych klientów zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju stopnia zmotoryzowania naszego społeczeństwa. Czyli lokal + parking ( w pobliżu).

3. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Lokal musi mieć dostęp do źródła prądu trójfazowego 400 V potocznie zwanego siłą.
SIŁA 400V ( do niedawna 380V)
Zalecana taryfa o symbolu – C11 ( na okrągło – w zależności od zakładu energetycznego)
UWAGA! Zanim podpiszesz umowę najmu lokalu sprawdź w zakładzie energetycznym czy lokal otrzyma niezbędną ilość mocy tj dla jednego urządzenia ok 13kW, dla dwóch 26kW dla trzech 39kW itd. W przypadku nie otrzymania należytej mocy lepiej zrezygnować z lokalu, ponieważ koszty związane z nowym dużym przyłączem elektrycznym trójfazowym są często bardzo wysokie.
W przeciwieństwie do prądu z domowego gniazdka elektrycznego – 220 V nowoczesne urządzenia opalające potrzebują nieco innego prądu, a mianowicie tzw. siły, czyli napięcia 400 V. Każde solarium musi być osobno podłączone i zabezpieczone. Zabezpieczenia – bezpieczniki nie mogą znajdować się w kabinach i boksach, w których są urządzenia. Dla każdego urządzenia oprócz zabezpieczenia czasowego – zwłoczne, trójfazowego musi zostać założone przez uprawnioną osobę – zabezpieczenie FI – przeciwporażeniowe oraz dokonany pomiar zerowania i spisany protokół.
Instalacja elektryczna musi zostać wykonana tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę z uprawnieniami do wykonywanie takich instalacji oraz przeprowadzone wszystkie niezbędne pomiary elektryczne.

PRZYŁĄCZE PRĄDU, czyli wizyta w Zakładzie Energetycznym.
Warunki przyłączenia
Każdy Klient, który zamierza przyłączyć się do sieci lub zwiększyć moc przyłączeniową przez zainstalowanie np. solarium, musi złożyć do właściwego Rejonu Dystrybucji wypełniony druk wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibach Rejonów Zakładu Energetycznego oraz na Posterunkach Energetycznych
Wraz z wnioskiem należy dostarczyć: tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne – w przypadku jego posiadania.
plan rozbudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów.
Sieć elektroenergetyczna jest eksploatowana przez Rejony Dystrybucji, które posiadają dokumentację określającą ilość oraz łączną moc odbiorników przyłączonych do sieci na danym obszarze. Rejony Dystrybucji sprawdzają możliwość przyłączenia konkretnego obiektu lub nieruchomości do sieci i określają warunki techniczne i prawne, jakie muszą zostać spełnione do jego realizacji.
Okres oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia od momentu złożenia wniosku wynosi:
14 dni – dla odbiorców przyłączanych do sieci niskiego napięcia (odbiorcy indywidualni i komercyjni), 30 dni – na napięciu wyższym.

Domek jednorodzinny ma zabezpieczenie 3 x 35 Amper w tym wypadku macie do dyspozycji 16 KW (kilowatów) mocy. Średnie zużycie prądu przez nowoczesne – profesjonalne solarium wynosi od 9 KW -18 KW na godzinę. Przy kilku urządzeniach trzeba tą moc zsumować. Czyli np. 3 solaria o mocy 13 KW zużywają 39 KW na godzinę, czyli ok 23 KW więcej niż w moc dostępna w domku jednorodzinnym. Wobec powyższego należy dokonać przeglądu obecnej instalacji i w razie potrzeby odpowiednio ją zmodernizować -służymy poradą techniczną oraz współpracujemy z firmami elektrycznymi na miejscu. Ponadto aby otrzymać odpowiedni przydział mocy dla Waszego studia należy złożyć podanie do Zakładu Energetycznego o tzw. „warunki przyłączenia”. Jaką moc będziecie potrzebować to zależy od ilości i danych technicznych solariów, które postanowicie mieć u siebie – przy wykupie mocy w zakładzie energetycznym trzeba liczyć się z kosztem ok 120 – 150 zł za jeden kW.
Chętnie pomożemy w rozwiązaniu tych problemów. Do naszego serwisu należy: a) Sprawdzenie obecnej instalacji elektrycznej w lokalu i możliwości przyłącza b) Zbudowanie nowej instalacji elektrycznej, c) Pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków w Z. E.

3. WENTYLACJA

Dopływ i odpływ powietrza

Jedną z najważniejszych spraw przy zakładaniu studia jest prawidłowe funkcjonowanie urządzeń – aby nie wytwarzało się podciśnienie, – aby nie było zbyt gorąca lub zbyt zimno a urządzenia pracowały w optymalnej temperaturze i nie przegrzewały się a co za tym stoi spadek wydajności lamp oraz awaryjność urządzeń Z powodu dużych ilości odprowadzanego i doprowadzanego powietrza do maszyny (tj. ok 2500 do 5000 m3 powietrza wyrzucanego na jedno solarium) należy wykonać przy większej ilości urządzeń system kanałów powietrznych wlotowych i wylotowych wraz z otworami zewnętrznymi o odpowiednich średnicach wylotu i wlotu (średnica wylotu jednego urządzenia wynosi od 300-500 mm), na co musi być zrobiony plan wentylacji, który dla Państwa przygotujemy. Przy założeniu jednego lub dwóch urządzeń sprawa wentylacji jest mniej skomplikowana i można ją zrobić we własnym zakresie – tutaj również służymy pomocą.
Dzisiejsze, nowoczesne solaria są prawie zawsze wyposażone w centralny kanał odprowadzający ciepłe powietrze. Ponieważ objętość wydmuchiwanego – zużytego do chłodzenia powietrza jest bardzo duża, a bezpośrednie odprowadzenie powietrza zwłaszcza przy większej odległości od zewnętrznego otworu wentylacyjnego jest nie możliwe bez zastosowania dodatkowych urządzeń wyciągowych. Po pierwsze ciepłe powietrze ( chłodzące) musi zostać wyprowadzone na zewnątrz lokalu, po drugie z zewnątrz musimy zapewnić „nowe” świeże chłodne powietrze, dlatego tak ważna jest dobra wentylacja. Dlatego musimy zdecydować czy będziemy pracować z centralnym wyciągiem powietrza czy indywidualnym dla każdego urządzenia. W każdym przypadku będzie to miało wpływ na miejsce zainstalowania urządzeń jak i na budowę i rozmieszczenie kabin.
PAMIĘTAJ! Zawsze na każde urządzenie powinny być dwa otwory wentylacyjne przez jeden jest wyrzucane gorące powietrze przez drugi jest czerpane z zewnątrz. Można zastosować również centralną wentylację wspólną dla kilku urządzeń
Lokal który ma tylko jedną ścianę zewnętrzną np. wystawę (reszta ścian sąsiaduje z innymi pomieszczeniami) nie zawsze jest odpowiednim lokalem na studio, ponieważ odprowadzenie nadmiaru ciepłego powietrza może być utrudnione przy większej ilości maszyn ( szerzej o tym w punkcie wentylacja).
Przepisy regulujące: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. FINANSE

Istnieją 3 możliwości sfinansowania swojego studia:
Adaptację lokalu radzimy sfinansować z własnych środków gdyż otrzymanie kredytu na ten cel często wiąże się z wysokim oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. Inaczej jest przy zakupie urządzeń opalających.

1. Zakupu urządzeń dokonują Państwo z własnych środków co jest najtańsze (lepiej kupić tańsze urządzenia niż brać kredyt).
2. Kredyt – zakup finansuje: Państwa bank lub bank proponowany przez naszą firmę.
3. Leasing – współpracujemy z Europejskim Funduszem Leasingowym EFL I wpłata od 10%. Leasing jest jedną z najprostszych form finansowania inwestycji z obcych źródeł. Pozwala pozyskać produkt bez angażowania dużych środków własnych. Minimalny udział własny klienta zaczyna się już od 10 % wartości przedmiotu leasingu. Ze względu na to, że wszystkie płatności związane z leasingiem są kosztami uzyskania przychodów, forma ta pozwala zmniejszyć wpłaty z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT. Leasing dostępny jest dla podmiotów działających minimum 6 miesięcy i posiadających udokumentowane obroty i dochody. Można również skorzystać z poręczyciela – inna firma.

Leasing, to forma umowy cywilno – prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony. Leasingobiorca, zobowiązuje się do ponoszenia na rzecz leasingodawcy opłaty leasingowej. Opłata leasingowa jest zwykle ustalana wg określonych uregulowań prawnych, jest rozłożona na raty uzgodnione przez obie strony umowy oraz mieści w sobie obok części lub całości wartości leasingowanego mienia również należne odsetki. Najczęściej umowy leasingowe dotyczą środków produkcji i są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze jako jedna z form finansowania inwestycji, która w porównaniu z kredytowym finansowaniem jest korzystniejsza m.in. z punktu widzenia wysokości opłat leasingowych w porównaniu z oprocentowaniem kredytu. Cechą charakterystyczną leasingu jest to, że w trakcie trwania umowy właścicielem użytkowanego przez leasingobiorcę majątku jest leasingodawca.
Łączy się to z pewnym ryzykiem. Jeśli nie są spłacane raty leasingowe firma może zabrać przedmiot leasingu i pomimo tego żądać spłaty rat leasingowych.

Co można leasingować ?
Leasingować można: urządzenia opalające, lampy i sterowanie urządzeniami.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać leasing?
Przedmiotem leasingu mogą być urządzenia nowe i używane. Wplata własna wynosi 10-45% (wartości urządzenia) w zależności od grupy sprzętu i wyników finansowych firmy. Okres leasingu to maksymalnie 48 miesięcy na urządzenia używane i nowe.
Wymagane dokumenty: dokumenty rejestrowe firmy, dowód osobisty, NIP, REGON, deklaracje PIT lub CIT dokumentujące dochód za ostatnia 12 miesięcy, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS o braku zaległości wobec budżetu.

Na jak długi okres leasingować ?
Z doświadczenia radzimy okres 36 miesięcy jako najdogodniejszą długość spłaty rat leasingowych. Trzeba pamiętać również, iż wysoka pierwsza wpłata pozwala na niskie raty, lecz w razie niepowodzenia naraża na większe straty finansowe. Bo trzeba pamiętać, iż przez okres spłaty rat leasingowych właścicielem urządzenia jest firma leasingowa. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo przy spotkaniu z przedstawicielem firmy leasingowej .
Jeśli więc macie za sobą wszystkie sprawy związane z lokalem i finansami prosimy o dalszą uwagę!

5. WYBÓR URZĄDZENIA – BARDZO WAŻNE

  • W jakie urządzenia i jakich marek wyposażyć swoje studio?
  • Ile kosztują te urządzenia?
  • Gdzie kupować urządzenia opalające? – WAŻNE!!
  • Ile można zarobić na pracy tych urządzeń?

Pytania te, stawiane są przez klientów naszej firmy przy każdej rozmowie. Wszystko uzależnione jest od wielu czynników np.: koszt urządzenia, ilość, jakość – przydatność urządzeń. W naszej ofercie są te solaria, które są stosowane z powodzeniem przez wielu naszych klientów. Najpopularniejszymi nowymi urządzeniami opalającymi są: ERGOLINE, KBL MEGASUN, UWE, SOLTRON. To wiodące firmy w Europie i na świecie. Produkują one urządzenia na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o urządzenia używane to tu radzilibyśmy skupić się na poszczególnych latach produkcji. Z lat 1990-1996 polecamy tylko urządzenia firmy Ergoline są to Ergoline 44, Ergoline 50 – z lat 1997 – 1999 Ergoline 500 UTP, ERGOLINE 600 UTP. Z lat 2000 – 2003 polecamy ERGOLINE 500 Classic, ERGOLINE 600 Classic, ERGOLINE Avangarde, ERGOLINE 700 Classic, SOLTRON, MEGASUN 6000, MEGASUN 7000, UWE Power of Love Power of You, Z lat 2003 – do obecnie Ergoline Excellence 800/880/900 Ergoline Prestige 900/1100, KBL – Mega Sun 6800/6900/6800 Alpha/7900/7900 Alpha, UWE S Class / I-BED. Pionowe urządzenia radzimy kupować tylko nowe KBL Mega SUN T200, KBL Space 2000, HAPRO V5/V7/V10 lub bardzo „młode”. Aby więc zapobiec poniesieniu przez Państwa zbędnych kosztów z nieprawidłowym doborem urządzeń oraz zapewnić Wam pełny sukces, pragniemy Wam zaoferować osobiste doradztwo. Znajdą Państwo u nas odpowiedź nie tylko w kwestii doboru urządzeń, ale również wyliczymy Państwu, z jakimi kosztami bieżącymi muszą się Państwo liczyć, a ile możecie zarobić. Podstawą sukcesu jest optymalny dobór urządzeń oraz lamp – lepszych niż istniejące już u potencjalnej konkurencji, marketing. Zanim zdecydujesz się na zakup lepiej poradź się fachowca. Pamiętajcie, że profesjonalna maszyny, wygląd studia ( o tym w dalszej części), miła i fachowa obsługa to klucz do Waszego sukcesu.
Polecamy urządzenia używane firmy ERGOLINE, MEGASUN, SOLTRON, UWE ze względu na ich popularność i dostępność części zamiennych na rynku. Niestety brak części zamiennych na rynku do innych urządzeń jest podstawową wadą przy ich zakupie. Wiele firm oferuje mało popularne tańsze solaria i w momencie awarii nie są w stanie zapewnić serwisu w szybkim czasie. Wybierając solarium proszę wziąć to pod uwagę gdyż długie oczekiwanie na sprowadzenie popsutego elementu narazi Państwa na spore straty finansowe. Ważne też jest by firma od, której kupujecie urządzenia gwarantowała serwis w całej Polsce w ciągu 24-48 godzin. Najlepiej jest jeśli ma serwis w pobliżu miejsca waszej działalności. Nie łudźcie się, że sprzedawca, który ma siedzibę dalej niż 200 – 300 km od Waszego solarium i brak sieci serwisowej w Polsce zagwarantuje Wam szybki serwis. Ważne też jest czy używane solaria są odnowione co zostało wymienione itd. i czy posiadają certyfikat. Dodatkowo wszystkie Ergoline produkowane po 1996 roku programowane i serwisowane są za pomocą specjalnego komputera jeśli sprzedawca go nie posiada nie jest w stanie zagwarantować prawidłowej pracy urządzenia. Dość szybko wtedy zaczynają się problemy a usunięcie niektórych awarii elektroniki to koszt nawet 3000 zł. I ostatnia ważna rada unikajcie sprzedawców tzw. garażowych, którzy najczęściej „okazyjnie” sprzedają solaria bez certyfikatów i bez renowacji. Po takim zakupie najczęściej zostaje zakupiony wrak i pustka po sprzedawcy…
Koszty:
Na jednej wymianie lamp (cena lamp 2500 – 5000) zł można zrobić ok. 48.000 minut przeliczając stawkę za minutę da nam to obrót na jednej wymianie lamp. Od tego musimy odjąć wszystkie poniesione koszty (czynsz, pensję pracowników, ZUS, energię itd.) W ciągu godziny jesteśmy w stanie obsłużyć maksymalnie 3-4 osób na jednym urządzeniu czyli przy sporym ruchu maszyna pracuje 30-45 minut na godzinę. Prąd w zależności od maszyny to koszt ok. 0,50 zł/kW czyli czysta godzina pracy maszyny zużywającej 13 kW/h ) kosztuje 7 zł (np. ERGOLINE 600 UTP Przyjmując cenę 1 minuty opalania = 1 zł to na godzinę rzeczywistej* pracy maszyny robimy obrót 60 zł z tego 7 zł to koszt energii drugie 7 zł to koszt lamp. Zakładając 15 klientów dziennie na 1 solarium opalających się średnio 15 minut po 1 zł minuta – dzienny obrót wyniesie 150×15 zł = 225 zł. (225 minut pracy urządzenia)
*czas pracy maszyny z włączonymi lampami.

6. KABINY I RECEPCJA

Dla naszych klientów wykonujemy projekty studia!!
To miejsce będzie odpowiedzialne za estetykę, wygląd i atmosferę Waszego studia. Tutaj możecie wykreować swoją osobistą koncepcję studia i wpłynąć na przyjemną atmosferę w nim panującą. Będzie to baza Waszego sukcesu. Poniżej kilka wskazówek, z czego i jak zbudować kabiny.
Wielkość kabin uzależniona jest od urządzenia, jakie zostanie w niej zabudowane.
Najczęstsze wymiary to: dł. x szer: 2,50 m x 2,50 m
Dokładne dane są zawsze podane w instrukcji maszyny i na naszej stronie internetowej.

Kabiny – ścianki, z czego budować?

Mamy różne możliwości i systemy np:
1. Z płyt gipsowo-kartonowych zalecana grubość ścianki to 75 mm
( łatwa zabudowa drzwi lub rolet)
plusy: możliwość kreowania różnego rodzaju kształtów ścianek.
minusy: nie ma możliwości zdemontowania i ustawienia ponownie ścianki przy zmianie urządzenia na większe, ( jeśli wcześniej tego nie założymy) problem z utrzymaniem w czystości.
2. Z płyt wiórowych fornirowanych – meblowych montowanych na słupkach aluminiowych lub drewnianych.
Plusy: możliwość szybkiego, swobodnego demontażu i ponownego montażu, łatwe w utrzymaniu czystości.
Minusy: konieczność budowy wzmocnień stabilizujących na dłuższych odcinkach, mniejsze walory estetyczne niż przy ściankach gipsowych.
W obu przypadkach ścianki kabin muszą mieć wysokość między 215 – 240 cm i muszą być otwarte ku górze celem swobodnego przepływu powietrza ( chyba że system wentylacyjny został tak zaprojektowany aby do każdej kabiny dochodził oddzielny kanał wentylacyjny wlotowy i wylotowy)

Drzwi

Drzwi można stosować otwierane na zewnątrz lub odsuwane ( wskazane przy mniejszych lokalach). Przy zabudowie z płyt gipsowych koniecznie z futryną. W obu systemach możemy dobierać kolory drzwi i klamek. Drzwi w lokalu powinny mieć min. 90 cm szerokości. Modne i praktyczne jest też zamontowanie zamiast drzwi żaluzji otwieranych elektrycznie takich jak np rolety aluminiowe zewnętrzne okienne w różnych kolorach.
Recepcja.

Można zbudować z tych samych elementów co ścianki plusy i minusy jak wyżej lub z drewna, metalu, itp. Lada recepcyjna – forma dowolna – w kształcie baru, wysokość ok 115 cm. Wskazane miejsce na ekspozycję kosmetyków do solarium. Wygodne miejsca do siedzenia dla oczekujących klientów, czasopisma do czytania, odbiornik TV, muzyka będą dodatkowym atutem w waszym studio. Uwaga konieczny telefon!!!
Dekoracja – Aranżacja wnętrza.

Dla otrzymania lepszego efektu i ciekawszego wyglądu można wprowadzić szereg dodatków podkreślających styl Waszego studia np.: lustra w różnych kształtach, elementy aluminiowe, chromowane, rośliny, obrazki, plakaty.
Aby szczególnie wyróżnić się na tle konkurencji możemy zastosować nowoczesne oświetlenia wielokolorowe, diodowe lub świałtowodowe co daje nam wspaniałe efekty wizualne, w czym nasza firma się specjalizuję (patrz galeria zdjęć).
W tym wypadku wprowadzi specyficzną atmosferę panującą tylko u Was.
Rada na koniec.

Kupując urządzenie sprawdź firmę, zapytaj gdzie sprzedawała, jakie salony wyposażała w solaria, lampy może nawet zadzwoń do ich klientów i zapytaj o opinie. Zapytaj czy ma swój salon wystawowy lub czy ma biuro do spotkań z klientami, ilu ma przedstawicieli handlowych i w jakich miastach, czy ma magazyn i serwisy. Unikaj sprzedawców, którzy proponują spotkania w kawiarniach, bo nie posiadają biura. W Polsce trzeba pamiętać, ze małe firmy czy prywatny import nie jest w stanie zapewnić dobrej obsługi serwisowej, nie ma dostępu do części zamiennych, a przy nowoczesnych urządzeniach nie jest w stanie ich dobrze zaprogramować ,ponieważ nie posiada oprzyrządowania do tego celu i nie może wydać certyfikatów. Często firma taka znika po kilku sprzedanych urządzeniach. Tak naprawdę w Polsce jest tylko kilka firm gwarantujących usługę na dobrym poziomie reszta to małe jednoosobowe firmy które sprzedają urządzenia w dużo niższych cenach najczęściej nie odnowione,bez przeglądu i gwarancji, bez późniejszego zagwarantowania części zamiennych oraz bez wymaganych przez sanepid certyfikatów.
Pamiętaj, że oszczędzając na jakości maszyn narażasz swoich klientów na utratę zdrowia a siebie na dużo wyższe straty spowodowane przestojami oraz brakiem profesjonalnego serwisu.
Jeśli tymi kilkoma informacjami pomogliśmy Państwu w zaplanowaniu Waszego Studia to świetnie, jeśli jednak